Boton 02

Calendario de Pagos

Calendario de pagos de Julio a Diciembre de 2023.

Las fechas están sujetas a modificación.

 Entrega de Factura 

 Fecha de Pago 

 JULIO

29/06/2023 14/07/2023
13/071/2023 31/07/2023

 AGOSTO

28/072023 16/08/2023
14/08/2023 31/08/2023

SEPTIEMBRE

30/08/2023 15/09/2023
 14/09/2023 29/09/2023

OCTUBRE

 28/09/2023 17/10/2023
 12/10/2023 31/10/2023

NOVIEMBRE

30/10/2022 15/11/2023 
14/11/2022  30/11/2023

DICIEMBRE

29/11/2023 15/12/2023
14/12/2023 27/12/2023